Joomla Free Template by FatCow Hosting

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego

Budynek  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach jest usytuowany w atrakcyjnym miejscu wśród zieleni, sąsiadując z Geoparkiem Ogrodem Botanicznym. Wygodny dojazd komunikacją miejską – linie nr : 1, 13, 28, 31, 39, 108, 110, 111. Uczniowie spoza Kielc mogą w trakcie roku szkolnego mieszkać w internacie szkolnym, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolnego. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z serwowanych w placówce całodziennych posiłków.  Placówka dysponuje pełnowymiarową halą sportową, planowane otwarcie drugiego obiektu – hali widowiskowo - sportowej na rok 2019, siłownią, salą fitness i stanowiskami TRX. Uczniowie korzystają też z wielofunkcyjnego boiska Orlik 2012, strzelnicy oraz nowoczesnej sali projekcyjno - multimedialnej  Charlie.  Zajęcia informatyczne odbywają się w dwóch pracowniach komputerowych. Ostatni remont obejmujący renowację nawierzchni hali oraz  modernizację trybun miał miejsce w styczniu 2015. Remonty wnętrz szkolnych i internackich odbywają się na bieżąco.

Klasa 1 A –   Mistrzostwa  Sportowego - piłka nożna  chłopców -  z rozszerzonym programem nauczania biologia, chemia, język angielski oraz  16 godz. treningów specjalistycznych.

Klasa  I B –  Mistrzostwa Sportowego -  piłka siatkowa  - z rozszerzonym programem nauczania biologia, chemia, język angielski oraz  16 godz. treningów specjalistycznych.  Do klasy przyjmowani są  chłopcy i dziewczęta.

Klasa  1 C –  Mistrzostwa  Sportowego  - piłka ręczna -  z rozszerzonym programem nauczania biologia, chemia, język angielski oraz  16 godz. treningów specjalistycznych.  Do klasy przyjmowani są   chłopcy i dziewczęta.

Warunkiem przyjęcia do klas mistrzostwa sportowego jest pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego:

1 termin 25 lub 26 kwietnia  2018r.– godz. 9.00

2 termin  5 lub 6 czerwca 2018r. - godz. 9.00

Uwaga – wymagane zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu .

Test sprawnościowy obejmuje:

 

Piłka nożna:

- bieg na dystansie 30 m;

- skok w dal z miejsca;

- beep test;

- żonglerka zadaniowa piłki w cyklu stopa-głowa

- prowadzenie piłki po linii łamanej

- ocena umiejętności w grze 3x3 do 7x7


Piłka ręczna:

- wyskok dosiężny;

- bieg na 60m i 300m;

- siła ( ugięcie ramion w podporze przodem);

- bieg  „po kopercie – zygzakiem" ;

- test Coopera ( bieg ciągły 12 minut);

- testy pozycyjne dla bramkarza i zawodników z pola

Piłka siatkowa

- odbicia piłki  sposobem górnym i dolnym  w kole,

- wyskok dosiężny z nabiegu (do ataku),

- rzut w przód piłką lekarską 2 kg

- T- test  (ocena zwinności)

- pomiar wzrostu,

Test zaliczany jest na zasadzie - zdał lub nie zdał.

 

Klasa 1 D – Klasa Biologiczno – Chemiczna       z poszerzonym programem  nauczania z przedmiotów : biologia, chemia , język angielski

Przygotowuje uczniów do studiów medycznych, weterynarii, farmacji, dietetyki, fizjoterapii i pokrewnych.

Współpracujemy  z wydziałem lekarskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i wydziałem nauk o zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk  Medycznych w Kielcach.

 

Klasa 1 E – Klasa Mundurowa - Prawo i Bezpieczeństwo Wewnętrzne   przygotowujemy uczniów do studiów prawniczych, administracji publicznej, służb mundurowych. Współpracujemy z Wyższą Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Wojewódzką Komendą Policji w Kielcach, Wojewódzkim  Sztabem Wojskowym w Kielcach, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Aeroklubem Kielce.  Uczniowie klasy mundurowej  w ramach zajęć   obowiązkowych realizują takie przedmioty jak : bezpieczeństwo wewnętrzne  (w oparciu o autorski program opracowany na podstawie działalności służb mundurowych ze szczególnym uwzględnieniem Policji i Wojska), zajęcia z elementami prawa oraz zajęcia z samoobrony ( w oparciu o techniki policyjne i z użyciem środków przymusu bezpośredniego). Uczestniczą w zajęciach strzeleckich, ćwiczeniach musztry, terenoznawstwie, szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Po  ukończeniu absolwent otrzymuje dodatkowe 4 punkty w procesie rekrutacji do policji oraz 2 punkty w procesie rekrutacji do szkół oficerskich policji.

X   Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  jest szczególnie dumne z ogólnopolskich i międzynarodowych sukcesów naszych uczniów, którzy trenują piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę siatkową.
Są to najczęściej młodzi zawodnicy kieleckich klubów:  Korona  Kielce SA, PGE Vive  Kielce,  Korona  Hanball, Dafi  Społem  Kielce. Naszymi  absolwentami   są  wychowankowie   Korony Kielce, piłkarze: Artur Lenartowski, Łukasz Jamróz, Karol Angielski, Jakub Żubrowski ).
Szkołę ukończyli również: wychowanek  Fart Kielce – Adrian Staszewski, grający w latach następnych w Efektorze Kielce oraz Kamil Buchcic, Michał Grabowski  z PGE  Vive  Kielce. Szczycimy się doskonałą formą sportową naszych absolwentek – zawodniczek Korony Handball Kielce i reprezentacji Polski juniorek: Kornelii Czubaj i Karoliny Mochockiej oraz mistrzyni Polski seniorek w boksie – Martyny Gil.

Zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską, opiekę fizjoterapeuty, masażysty oraz psychologa sportowego.


Jesteśmy gospodarzami i twórcami sesji naukowych z cyklu Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro, na które zapraszamy przedstawicieli świata nauki i kultury z całej Polski i zagranicy. Corocznie organizujemy, pod patronatem Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej,  Konkurs Filmowy Kielecki Klaps. Stale współpracujemy z pracownikami naukowymi  UJK  w Kielcach,  WSEPiNM   im. E. Lipińskiego w Kielcach,  Politechniki  Świętokrzyskiej  w  Kielcach  oraz  Ośrodkiem Kultury Ziemowit - filią Domu Kultury Zameczek.
„Wybicki”  to szkoła, która nie unika wyzwań wychowawczych i pedagogicznych. Pomagamy  uczniom rozwijać ich pasje. Mamy ambicję, by wyposażać naszych absolwentów w wiedzę i umiejętności  pozwalające im na kontynuowanie nauki na studiach wyższych oraz bycie aktywnym w nowoczesnym świecie.

Obserwuj nas na FB :   Fb Wybicki Kielce

Technikum nr 11

Budynek Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach jest usytuowany w atrakcyjnym miejscu wśród zieleni, sąsiadując z Geoparkiem - Ogrodem Botanicznym. Wygodny dojazd komunikacją miejską – linie nr : 1, 13, 28, 31, 39, 108, 110, 111. Uczniowie spoza Kielc mogą w trakcie roku szkolnego mieszkać w internacie szkolnym, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolnego. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z serwowanych w placówce całodziennych posiłków.  Placówka dysponuje pełnowymiarową halą sportową, planowane otwarcie drugiego obiektu – hali widowiskowo – sportowej  na rok 2019, siłownią, salą fitness i stanowiskami TRX. Uczniowie mają dostęp do wielofunkcyjnego boiska Orlik 2012, strzelnicy oraz nowoczesnej sali projekcyjno - multimedialnej  Charlie.  Zajęcia informatyczne odbywają się w dwóch pracowniach komputerowych. Atutem szkoły są świetnie wyposażone pracownie nauki zawodu, m.in. ciemnia, atelier fotograficzne i sala kinowa.

Technik budownictwa - będzie przygotowany do wykonywania  organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, organizowaniem i  kontrolowaniem  robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzania kosztorysów oraz przygotowania dokumentacji  przetargowej.

Technik fotografii i multimediów - absolwent szkoły  będzie przygotowany między innymi do organizowania  planu zdjęciowego;  rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;  wykonywania prac graficznych przeznaczonych od wydruku; przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych; wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - będzie przygotowany do publikacji prac graficznych do drukowania,  obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii, prezentacji graficznych i multimedialnych, wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych oraz prowadzenie procesów drukowania.

 

W naszej szkole organizujemy  „giełdę pracy” dla  uczniów, czyli spotkania rekrutacyjne z przyszłymi  pracodawcami z możliwością podjęcia pracy po ukończeniu szkoły jak również w okresach wakacyjnych.


Chcemy pomóc uczniom rozwijać ich pasje. Mamy ambicję, by wyposażać naszych absolwentów w wiedzę i umiejętności pozwalające im na kontynuowanie nauki na studiach wyższych oraz bycie nowoczesnym i aktywnym w obecnym świecie.

Obserwuj nas na FB:                    https://www.facebook.com/fototechnikkielce

Branżowa Szkoła 1-go stopnia nr 6

Budynek Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach jest usytuowany w atrakcyjnym miejscu wśród zieleni, sąsiadując z Geoparkiem - Ogrodem Botanicznym. Wygodny dojazd komunikacją miejską – linie nr : 1, 13, 28, 31, 39, 108, 110, 111. Uczniowie spoza Kielc mogą w trakcie roku szkolnego mieszkać w internacie szkolnym, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolnego. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z serwowanych w placówce całodziennych posiłków.  Placówka dysponuje pełnowymiarową halą sportową, planowane otwarcie drugiego obiektu – hali widowiskowo - sportowej na rok 2019, siłownią, salą fitness i stanowiskami TRX. Uczniowie mają dostęp do wielofunkcyjnego boiska Orlik 2012, strzelnicy oraz nowoczesnej sali projekcyjno - multimedialnej  Charlie

Uczniowie mają możliwość uczestniczyć  w projektach edukacyjnych podnoszących ich kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy.  Szkoła realizowała staże zagraniczne  w ramach programu  ERASMUS PLUS.  Praktyki odbywały się  w miejscowości  Stafford w Wielkiej  Brytanii, uczniowie mieli możliwość zwiedzić m.in.  Londyn, Liverpool,  Walię.

Stale współpracujemy z wiodącymi na rynku branży budowlanej firmami, które prowadzą szkolenia uzupełniające wiedzę o nowych produktach i technologiach.  

Szkoła zapewnia nieodpłatną  praktykę zawodową ,  dofinansowuje zakup odzieży roboczej,  kieruje na bezpłatne badania lekarskie.

Organizujemy u nas „giełdę pracy” dla  uczniów , czyli spotkania rekrutacyjne z przyszłymi pracodawcami  z możliwością  podjęcia pracy po ukończeniu szkoły jak również w okresach wakacyjnych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - uczeń przygotowywany jest  do wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych tj.:  wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich, robót posadzkarsko-okładzinowych i montaż systemu suchej zabudowy.

Murarz -tynkarz – absolwent szkoły  będzie przygotowany do wykonywania  zadań zawodowych takich jak: wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, murowanych konstrukcji  budowlanych, tynków wewnętrznych  i zewnętrznych, remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywanie napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Stolarz – uczeń będzie przygotowany do egzaminu zawodowego w kwalifikacji – stolarz , oraz do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw  drzewnych, prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, wykonywanie napraw, renowacji konserwacji  wyrobów stolarskich.

Krawiec – uczeń pozna tajniki projektowania odzieży, materiałoznawstwa , konstrukcji odzieży, gatunków materiałów czy samej przedsiębiorczości – gdyby chciał w przyszłości otworzyć własny zakład. nauka kończy się egzaminem zawodowym, po którym uzyskuje się tytuł krawca.

ZSZ nr 6 to szkoła, która nie unika wyzwań wychowawczych i pedagogicznych. Pomagamy  uczniom rozwijać ich pasje. Mamy ambicję, by wyposażać naszych absolwentów w wiedzę i umiejętności  pozwalające im na bycie aktywnymi  w nowoczesnym świecie.

Obserwuj nas na FB :              https://www.facebook.com/mobilnosc.zsz6

Nabór elektroniczny

Nabór elektroniczny odbywa się przez stronę:

ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl