Joomla Free Template by FatCow Hosting

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie  o wyborze oferty

 1. Zamawiający:

                   

                      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

                      25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 90

 1. (41) 3676183, fax. (41) 3676932

 

 1. Dotyczy: zawiadomienie o wyniku postępowania oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu

                     prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do   

                     Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 25-734 Kielce

 1. Jagiellońska 90.

                    

 1. Tryb przetargu: nieograniczony, który odbył się w dniu 16.11.2016 r. o godz. 11:00

 

 1. Liczba złożonych ofert: 24

 

Nr koperty/oferty

Nazwa wykonawcy

Nr zadania

Kryterium I

- cena

Kryterium II - czas

1/1

REN Sp. z o.o. ul. Tartaczna 3 26-600 Radom

7

18540,84

24h

2/2

ALEX- POL Alojzy Szczerba

 1. Akacjowa 5

42- 256 Olsztyn

7

17347,45

1h

3/3

AKWEN II Wojciech Kamiński

Oddział Kielce ul. Górna 2

7

14 258,67

1h

3/4

8

11 831,00

1h

4/5

PPHU G. Boszczyk

Ubojnia Drobiu, Bilcza  ul. Bukowa 2

4

20 479,50

2h

5/6

Zakład Produkcyjno- Handlowy, Ubojnia Drobiu Stanisław Stępień

26-26-065 Piekoszów ul. Wolności 43

3

110 271,40

2h

5/7

4

22 439,00

2h

6/8

P.W.MAT Marzena Tkaczuk

Ul. Zgodna 4B 27-200 Starachowice

1

43 036, 51

1h

7/9

Firma Handlowa Starmlecz, Adam Tkaczuk

Ul. Zgodna 4B 27-200 Starachowice

5

75 326,20

1h

8/10

Sprzedaż Hurtowa

 i Detaliczna Sylwia Mazurczak  Niestachów 200 26-021 Daleszyce

9

69368,50

1h

9/11

ALMAX - Dystrybucja

 Sp z o. o. Panieńszczyzna
 21-002 Jastków

1

45 226,67

1h

9/12

2

10 560,00

1h

10/13

PPUH PINGWINEK, J Świercz, A. Świercz Sp.J.
 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94

7

13 783.92

1h

11/14

PPHU Korrekt G. Jedliński Wytwórnia Wędlin

Zgórsko 17

26-052 Nowiny

3

100 041,50

1h

11/15

4

24 885,50

1h

12/16

PW Rafał Dąbrowski

 25-416 Kielce ul. Zbożowa 21

2

7920,00

1h

13/17

Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie

Zbigniew Gawroński

28-100 Busko- Zdrój, Mikułowice 3

2

6600,00

1h

14/18

Ferma Niosek Gawrońska

Agnieszka Gawrońska

28-100 Busko- Zdrój, Mikułowice 3

 

2

6930,00

1h

15/19

ZPC Złoty Kłos

W. Binkowska, D Binkowska S.J.

25-113 Kielce oś Barwinek 28

6

23 539,00

2h

16/20

PH" Irpol”

Ireneusz Szustak

Bobrza 27

26-085 Miedziana Góra

9

77 849,70

1h

17/21

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "DAWI" Dariusz Stawski, Wiesław Winkiera

Ul. Romualda 4b 25-320 Kielce

2

7260,00

1h

18/22

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Piekarnia Giemza, Rafał Giemza

 1. Kochanowskiego 18

26-065 Piekoszów

6

28 214,50

1h

19/23

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Prima" Bąk Sp. J.

Ul. Głowackiego 27

39-300 Mielec

7

18 900,30

1h

19/24

8

11 378,30

 

 

1h

 

 1. Oferty odrzucone:

 

 1. Oferty dodatkowe:

 

 1. Ocena punktowa ofert (cena – 90% i czas wymiany art. nie spełniających wymagań – 10%):

 

Zadanie nr 1

 • oferta najkorzystniejsza 43 036,51 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 45 226,67 zł brutto, czas – do 1h
  Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 6/8: 100 pkt.

Oferta nr 9/11: 95,64pkt.

Zadanie nr 2

 • oferta najkorzystniejsza –   6 600,00 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna –10 560,00 zł brutto, czas – do 1h .

 

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 13/17: 100 pkt.

 

Oferta nr 14/18: 95,71 pkt.

Oferta nr 17/21: 91,82pkt.

Oferta nr 12/16: 85,00 pkt.

Oferta nr 9/12:   66,25 pkt.

Zadanie nr 3

 • oferta najkorzystniejsza –  100 041,50 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 110 271,40 zł brutto, czas – do 2h .

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 11/14: 100 pkt.

Oferta nr 5/6: 81,65 pkt.

Zadanie nr 4

 • oferta najkorzystniejsza –  20 479,50 zł brutto, czas – do 2h .
 • oferta najmniej korzystna –24 885,50 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 4/5 : 90 pkt.

Oferta nr 11/15: 84,06 pkt.

Oferta nr 5/7: 82,14 pkt.

Zadanie nr 5

 • oferta najkorzystniejsza –  75326,20 brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna –75326,20 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 7/9: 100 pkt.

Zadanie nr 6
a) oferta najkorzystniejsza  – 23 539,00 brutto, czas – do 2h .

 b) oferta najmniej korzystna –28 214,50 zł brutto, czas – do 1h
Ocena punktowa ofert:
Oferta nr 15/19: 90 pkt.
 Oferta nr 18/22: 85,09 pkt.

Zadanie nr 7

 • oferta najkorzystniejsza –  13783,92 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 18 900,30 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 10/13: 100 pkt.

Oferta nr 3/3: 97,00 pkt.

Oferta nr 2/2: 81,51 pkt.

Oferta nr 19/23: 75,64 pkt.

Oferta nr 1/1: 66,90 pkt.

Zadanie nr 8

 • oferta najkorzystniejsza –  11 378,30 zł brutto, czas – do 1h
 • oferta najmniej korzystna – 11 831,00 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 19/24: 100 pkt.

Oferta nr 3/4: 96,55 pkt.

Zadanie nr 9

 • oferta najkorzystniejsza –  69 368,50 zł brutto, czas – do 1h
 • oferta najmniej korzystna – 77 849,70 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 8/10: 100 pkt.

Oferta nr 16/20 90,02 pkt.

 

 1. Wybrane oferty:

 

Zadanie nr 1

Wybrano ofertę nr 6/8,  43 036,51 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści sześć  51/00

Firma P.W. "MAT" Marzena Tkaczuk, ul Zgodna 4b, 27-200 Starachowice

 

Zadanie nr 2

Wybrano ofertę nr 13/17,  6 600 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: sześć tysięcy sześćset 00/100

Firma: Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie, Zbigniew Gawroński,
28-100 Busko Zdrój, Mikułowice 3

 

Zadanie nr 3

Wybrano ofertę nr 11/14, 100 041, 50 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych:  sto tysięcy czterdzieści jeden złotych 50/100

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe KORREKT Grzegorz Jedliński Wytwórnia Wędlin, Zgórsko 17, 26-052 Nowiny

 

Zadanie nr 4

Wybrano ofertę nr 4/5, 20 479,50 zł brutto, czas – do 2h

Słownie złotych: dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 50/100

Firma:  PPHU Grzegorz Boszczyk, Ubojnia Drobiu, Bilcza ul. Bukowa 2

 

Zadanie nr 5

Wybrano ofertę nr 7/9, 75 326,20 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy 20/100

Firma: FH Starmlecz, A. Tkaczuk, ul. Zgodna 4B, 27-200 Starachowice

 

Zadanie nr 6.

Wybrano ofertę nr 15/19, 23 539,00 zł brutto, czas – do 2h

Słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć 00/100

Firma: ZPC "ZŁOTY KŁOS" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska SP. J. 25-113 Kielce, Os. Barwinek 28

 

Zadanie nr 7

Wybrano ofertę nr 10/13, 13 783,92 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy siedem 92/100

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PINGWINEK" Jerzy Świercz, Anna Świercz, Sp.j.
 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94

 

Zadanie nr 8

Wybrano ofertę nr 19/24, 11 378,30 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych:  jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 30/100

Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PRIMA” Bąk, Sp. j, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec

 

Zadanie nr 9

Wybrano ofertę nr 8/10, 69 368,50 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 50/100

Firma:  Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak, Niestachów 200,
26-021 Daleszyce

 

Przedstawicieli firm, których oferty wybrano w drodze przetargu nieograniczonego prosimy o stawienie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, w dniach 29-30 listopada 2016r. od godz. 10.00 do 14.00, w celu podpisania stosownej umowy.

 

 

  Dyrektor Szkoły

mgr Ryszard Mańko

 

                            

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Kielce, dn. 16.11.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ZYWNOŚCI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 UL. JAGIELLOŃSKA 90 W KIELCACH

W dniu  16.11.2016 r. komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jagiellońska 90 w Kielcach  w składzie:

Piotr Sroka- przewodniczący

Aldona Korba -sekretarz

Halina Wilk- członek

Renata Więcek- członek

Justyna Gajewska- członek

O godzinie 1100 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na ww zadanie w kolejności ich wpłynięcia.

Na powyższe zadanie ZSP Nr1  zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie brutto 366 475.42 zł

Zadanie

załącznik

Przedmiot zamówienia

Kwota brutto

1

zał. 4a

Artykuły ogólnospożywcze

40 999,32

2

Zał.4b

Jaja

8 800,00

3

Zał.4c

Mięso, wędliny

93 790,50

4

Zał.4d

Drób i podroby

22 662,50

5

Zał.4e

Nabiał

62 984,00

6

Zał.4f

Pieczywo
 i artykuły piekarnicze

30 734.00

7

Zał.4g

Mrożonki

17 897,90

8

Zał.4h

Ryby i przetwory rybne

10 857.20

9

Zał.4i

Warzywa i owoce

77 750,00

 

 

 

Liczba złożonych kopert – 19

Liczba złożonych ofert według zadań: 24

Nr koperty

Nazwa wykonawcy

Nr zadania

Oferowane

kwoty

1

REN Sp. z o.o. ul. Tartaczna 3 26-600 Radom

7

18540,00

2

ALEX- POL Alojzy Szczerba

 1. Akacjowa 5

42- 256 Olsztyn

7

17347,45

3

AKWEN II Wojciech Kamiński

Oddział Kielce ul. Górna 2

7

14 258,67

8

11 831,00

4

PPHU G. Boszczyk

Ubojnia Drobiu,

Bilcza  ul. Bukowa 2

4

20 479,50

5

Z P-H Ubojnia Drobiu Stanisław Stępień

2626-065 Piekoszów ul. Wolności 43

3

110 271,40

4

22 439,00

6

P.W.MAT Marzena Tkaczuk

Ul. Zgodna 4B 27-200 Starachowice

1

43 036, 51

7

F. H Starmlecz Adam Tkaczuk

Ul. Zgodna 4B 27-200 Starachowice

5

75 326,20

8

Sprzedaż Hurtowa

 i Detaliczna Sylwia Mazurczak 

Niestachów 200 26-021 Daleszyce

9

69368,50

9

ALMAX - Dystrybucja

 Sp z o. o. Panieńszczyzna
 21-002 Jastków

1

45 114,61

2

10 560,00

10

PPUH PINGWINEK

J Świercz, A. Świercz Sp.J.
 25-320 Kielce
 ul. Domaszowska 94

7

13 783.92

11

PPHU Korekt G. Jedliński Wytwórnia Wędlin

Zgórsko 17

26-052 Nowiny

3

100 041,50

4

24 885,50

12

PW Rafał Dąbrowski

 25-416 Kielce ul. Zbożowa 21

2

7920,00

13

Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie

Zbigniew Gawroński

28-100 Busko- Zdrój
Mikułowice 3

2

6600,00

14

Ferma Niosek Gawrońska

Agnieszka Gawrońska

28-100 Busko- Zdrój
Mikułowice 3

2

6930,00

15

ZPC Złoty Kłos

W. Binkowska,
D Binkowska S.J.

25-113 Kielce oś Barwinek 28

6

22 819,00

16

PH" Irpol”

Ireneusz Szustak

Bobrza 27

26-085 Miedziana Góra

9

77 849,70

17

PHU DAWI Dariusz Stawski,

Wiesław Winkiera

Ul. Romualda 4b 25-320 Kielce

2

7260,00

18

PPH Piekarnia Giemza
Rafał Giemza

ul Kochanowskiego 18

26-065 Piekoszów

6

28 214,50

19

PHU Prima- Bąk Sp. J.

Ul. Głowackiego 27

39-300 Mielec

7

18 900,30

8

11 378,30

 

 

 

                                                    Przewodniczący
                                                         Komisji Przetargowej

                                                    Piotr Sroka

 

 

 

Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

 
Ogłoszenie nr 338684 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.
Kielce: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 29267372900000, ul. ul. Jagiellońska  90, 25734   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 367 61 83, e-mail , faks 41 367 69 32.
Adres strony internetowej (URL): zsp1-kielce.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne zsp1-kielce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
zsp1-kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Dokumenty należy składać w siedzibie zamawiającego
Adres:
Sekretariat ZSP1 Kielce, Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach
Numer referencyjny: 2/PZ/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach. Szczegółowe wykazy produktów żywnościowych określają formularze cenowe dołączone do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:01242000-5, 15100000-9, 15112000-6, 15500000-3, 15810000-9, 15331100-8, 15200000-0, 15330000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art.22 ust.1b Pzp, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust.5 pkt 1 Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art.22 ust.1b Pzp, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust.5 pkt 1 Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art.22 ust.1b Pzp, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust.5 pkt 1 Pzp
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty cenowej stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, zaakceptowany projekt umowy stanowiący zał. 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/11/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Artykuły ogólnospożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4a
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Jaja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4b
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01242000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Mięso, wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4c
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Drób i podroby
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4d
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Nabiał
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4e
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Pieczywo i artykuły piekarnicze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4f
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: Mrożonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4g
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15331100-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8    Nazwa: Ryby i przetwory rybne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4h
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15200000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9    Nazwa: Warzywa i owoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz artykułów zawarty jest w formularzu cenowym załącznik 4i
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15330000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
 

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

Załącznik nr 4 - pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów ogólnospożywczych” do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach.

Numer ogłoszenia: 24654-2016; data zamieszczenia: 04.02.2016

 

Zadane pytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 46 , produktu o pojemności 300ml , gdyż nie istnieje produkt o gramaturze 300g?

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 55 i 56 majonez, produktu o pojemności odpowiednio 500ml i 700ml zgodnego z pojemnością?

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę gramatury w pozycji 80, ponieważ oferowany produkt istnieje w pojemności 250ml?

4. Prosimy o sprecyzowanie jednostki miary dla pozycji 122 przez Zamawiającego.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę ogórków konserwowych pozycja 82 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę papryki konserwowej pozycja 92 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pieczarki marynowanej pozycja 96 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

 

Odpowiedzi:

Ad 1

W pozycji 46 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 300 ml

Ad 2

W pozycji 55 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 500 ml. Prosimy również o zamianę jednostki miary z „Kg” na „L”

W pozycji 56 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 700 ml. Prosimy również o zamianę jednostki miary z „Kg” na „L”

Ad 3

W pozycji 80 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 250 ml

Ad 4

W pozycji 122 formularza cenowego jednostką miary powinien być „kg”

Ad 5

W pozycji 82 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na ogórki konserwowe o gramaturze 900 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

Ad 6

W pozycji 92 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na paprykę konserwową o gramaturze 800 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

Ad 7

W pozycji 96 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na pieczarki marynowane o gramaturze 800 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 24654 - 2016; data zamieszczenia: 04.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367 61 83, faks 41 367 69 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsp1-kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach. Szczegółowe wykazy produktów żywnościowych określa formularz cenowy dołączony do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający może wystąpić o udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsp1-kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, pok. 2 sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, pok. 2 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz

Załącznik 1 - Pobierz

Załącznik 2 - Pobierz

Załącznik 3 - Pobierz

Załącznik 4 - Pobierz

Załącznik 5 - Pobierz

 

 

  
 
 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
o uznaniu zasadności treści przekazanej informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności mającej na celu
ponowną ocenę i wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na: Dostawę żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach – zadanie 1:

Artykuły ogólnospożywcze
W dniu 17 grudnia 2015 r. wykonawca ALMAX- DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków poinformował o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ informuję, iż w związku z uznaniem informacji w części za zasadną, unieważniam czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 14 grudnia 2015 r. Jednocześnie przystępuję do powtórzenia czynności mających na celu ponowną ocenę oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Dyrektor ZSP nr 1
Ryszard Mańko