Joomla Free Template by FatCow Hosting

Ogłoszenie

Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1
 w Kielcach ul. Jagiellońska 90
 z dnia 19.12.2016 r.

 

 

     Dyrektor ZSP nr 1 w Kielcach informuje, że przekaże nieodpłatnie pralnicę bębnową parową M 50 B1 protokół przekazania  ZSP nr 1 - 55/661/02/12

 z 2002 roku

 

            Jednostki zainteresowane pozyskaniem pralnicy bębnowej zobowiązane są złożyć wniosek zgodnie z § 3ust. załącznika do Zarządzenia  nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z  dnia 14.12.2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 2014 roku.

Wnioski, które będą spełniać wymogi formalne rozpatrywane będą w ciągu 60 dni od daty wpływu.

 

 

 

                                                                                  Dyrektor

                                                                            Ryszard Mańko

                                                                                 

                                                                                                 

 

Odsłony: 1174