Joomla Free Template by FatCow Hosting

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie  o wyborze oferty

 1. Zamawiający:

                   

                      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

                      25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 90

 1. (41) 3676183, fax. (41) 3676932

 

 1. Dotyczy: zawiadomienie o wyniku postępowania oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu

                     prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do   

                     Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 25-734 Kielce

 1. Jagiellońska 90.

                    

 1. Tryb przetargu: nieograniczony, który odbył się w dniu 16.11.2016 r. o godz. 11:00

 

 1. Liczba złożonych ofert: 24

 

Nr koperty/oferty

Nazwa wykonawcy

Nr zadania

Kryterium I

- cena

Kryterium II - czas

1/1

REN Sp. z o.o. ul. Tartaczna 3 26-600 Radom

7

18540,84

24h

2/2

ALEX- POL Alojzy Szczerba

 1. Akacjowa 5

42- 256 Olsztyn

7

17347,45

1h

3/3

AKWEN II Wojciech Kamiński

Oddział Kielce ul. Górna 2

7

14 258,67

1h

3/4

8

11 831,00

1h

4/5

PPHU G. Boszczyk

Ubojnia Drobiu, Bilcza  ul. Bukowa 2

4

20 479,50

2h

5/6

Zakład Produkcyjno- Handlowy, Ubojnia Drobiu Stanisław Stępień

26-26-065 Piekoszów ul. Wolności 43

3

110 271,40

2h

5/7

4

22 439,00

2h

6/8

P.W.MAT Marzena Tkaczuk

Ul. Zgodna 4B 27-200 Starachowice

1

43 036, 51

1h

7/9

Firma Handlowa Starmlecz, Adam Tkaczuk

Ul. Zgodna 4B 27-200 Starachowice

5

75 326,20

1h

8/10

Sprzedaż Hurtowa

 i Detaliczna Sylwia Mazurczak  Niestachów 200 26-021 Daleszyce

9

69368,50

1h

9/11

ALMAX - Dystrybucja

 Sp z o. o. Panieńszczyzna
 21-002 Jastków

1

45 226,67

1h

9/12

2

10 560,00

1h

10/13

PPUH PINGWINEK, J Świercz, A. Świercz Sp.J.
 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94

7

13 783.92

1h

11/14

PPHU Korrekt G. Jedliński Wytwórnia Wędlin

Zgórsko 17

26-052 Nowiny

3

100 041,50

1h

11/15

4

24 885,50

1h

12/16

PW Rafał Dąbrowski

 25-416 Kielce ul. Zbożowa 21

2

7920,00

1h

13/17

Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie

Zbigniew Gawroński

28-100 Busko- Zdrój, Mikułowice 3

2

6600,00

1h

14/18

Ferma Niosek Gawrońska

Agnieszka Gawrońska

28-100 Busko- Zdrój, Mikułowice 3

 

2

6930,00

1h

15/19

ZPC Złoty Kłos

W. Binkowska, D Binkowska S.J.

25-113 Kielce oś Barwinek 28

6

23 539,00

2h

16/20

PH" Irpol”

Ireneusz Szustak

Bobrza 27

26-085 Miedziana Góra

9

77 849,70

1h

17/21

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "DAWI" Dariusz Stawski, Wiesław Winkiera

Ul. Romualda 4b 25-320 Kielce

2

7260,00

1h

18/22

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Piekarnia Giemza, Rafał Giemza

 1. Kochanowskiego 18

26-065 Piekoszów

6

28 214,50

1h

19/23

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Prima" Bąk Sp. J.

Ul. Głowackiego 27

39-300 Mielec

7

18 900,30

1h

19/24

8

11 378,30

 

 

1h

 

 1. Oferty odrzucone:

 

 1. Oferty dodatkowe:

 

 1. Ocena punktowa ofert (cena – 90% i czas wymiany art. nie spełniających wymagań – 10%):

 

Zadanie nr 1

 • oferta najkorzystniejsza 43 036,51 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 45 226,67 zł brutto, czas – do 1h
  Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 6/8: 100 pkt.

Oferta nr 9/11: 95,64pkt.

Zadanie nr 2

 • oferta najkorzystniejsza –   6 600,00 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna –10 560,00 zł brutto, czas – do 1h .

 

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 13/17: 100 pkt.

 

Oferta nr 14/18: 95,71 pkt.

Oferta nr 17/21: 91,82pkt.

Oferta nr 12/16: 85,00 pkt.

Oferta nr 9/12:   66,25 pkt.

Zadanie nr 3

 • oferta najkorzystniejsza –  100 041,50 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 110 271,40 zł brutto, czas – do 2h .

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 11/14: 100 pkt.

Oferta nr 5/6: 81,65 pkt.

Zadanie nr 4

 • oferta najkorzystniejsza –  20 479,50 zł brutto, czas – do 2h .
 • oferta najmniej korzystna –24 885,50 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 4/5 : 90 pkt.

Oferta nr 11/15: 84,06 pkt.

Oferta nr 5/7: 82,14 pkt.

Zadanie nr 5

 • oferta najkorzystniejsza –  75326,20 brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna –75326,20 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 7/9: 100 pkt.

Zadanie nr 6
a) oferta najkorzystniejsza  – 23 539,00 brutto, czas – do 2h .

 b) oferta najmniej korzystna –28 214,50 zł brutto, czas – do 1h
Ocena punktowa ofert:
Oferta nr 15/19: 90 pkt.
 Oferta nr 18/22: 85,09 pkt.

Zadanie nr 7

 • oferta najkorzystniejsza –  13783,92 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 18 900,30 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 10/13: 100 pkt.

Oferta nr 3/3: 97,00 pkt.

Oferta nr 2/2: 81,51 pkt.

Oferta nr 19/23: 75,64 pkt.

Oferta nr 1/1: 66,90 pkt.

Zadanie nr 8

 • oferta najkorzystniejsza –  11 378,30 zł brutto, czas – do 1h
 • oferta najmniej korzystna – 11 831,00 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 19/24: 100 pkt.

Oferta nr 3/4: 96,55 pkt.

Zadanie nr 9

 • oferta najkorzystniejsza –  69 368,50 zł brutto, czas – do 1h
 • oferta najmniej korzystna – 77 849,70 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 8/10: 100 pkt.

Oferta nr 16/20 90,02 pkt.

 

 1. Wybrane oferty:

 

Zadanie nr 1

Wybrano ofertę nr 6/8,  43 036,51 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści sześć  51/00

Firma P.W. "MAT" Marzena Tkaczuk, ul Zgodna 4b, 27-200 Starachowice

 

Zadanie nr 2

Wybrano ofertę nr 13/17,  6 600 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: sześć tysięcy sześćset 00/100

Firma: Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie, Zbigniew Gawroński,
28-100 Busko Zdrój, Mikułowice 3

 

Zadanie nr 3

Wybrano ofertę nr 11/14, 100 041, 50 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych:  sto tysięcy czterdzieści jeden złotych 50/100

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe KORREKT Grzegorz Jedliński Wytwórnia Wędlin, Zgórsko 17, 26-052 Nowiny

 

Zadanie nr 4

Wybrano ofertę nr 4/5, 20 479,50 zł brutto, czas – do 2h

Słownie złotych: dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 50/100

Firma:  PPHU Grzegorz Boszczyk, Ubojnia Drobiu, Bilcza ul. Bukowa 2

 

Zadanie nr 5

Wybrano ofertę nr 7/9, 75 326,20 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy 20/100

Firma: FH Starmlecz, A. Tkaczuk, ul. Zgodna 4B, 27-200 Starachowice

 

Zadanie nr 6.

Wybrano ofertę nr 15/19, 23 539,00 zł brutto, czas – do 2h

Słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć 00/100

Firma: ZPC "ZŁOTY KŁOS" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska SP. J. 25-113 Kielce, Os. Barwinek 28

 

Zadanie nr 7

Wybrano ofertę nr 10/13, 13 783,92 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy siedem 92/100

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PINGWINEK" Jerzy Świercz, Anna Świercz, Sp.j.
 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94

 

Zadanie nr 8

Wybrano ofertę nr 19/24, 11 378,30 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych:  jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 30/100

Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PRIMA” Bąk, Sp. j, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec

 

Zadanie nr 9

Wybrano ofertę nr 8/10, 69 368,50 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 50/100

Firma:  Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak, Niestachów 200,
26-021 Daleszyce

 

Przedstawicieli firm, których oferty wybrano w drodze przetargu nieograniczonego prosimy o stawienie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, w dniach 29-30 listopada 2016r. od godz. 10.00 do 14.00, w celu podpisania stosownej umowy.

 

 

  Dyrektor Szkoły

mgr Ryszard Mańko

 

                            

Odsłony: 1302