Joomla Free Template by FatCow Hosting

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów ogólnospożywczych” do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach.

Numer ogłoszenia: 24654-2016; data zamieszczenia: 04.02.2016

 

Zadane pytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 46 , produktu o pojemności 300ml , gdyż nie istnieje produkt o gramaturze 300g?

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 55 i 56 majonez, produktu o pojemności odpowiednio 500ml i 700ml zgodnego z pojemnością?

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę gramatury w pozycji 80, ponieważ oferowany produkt istnieje w pojemności 250ml?

4. Prosimy o sprecyzowanie jednostki miary dla pozycji 122 przez Zamawiającego.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę ogórków konserwowych pozycja 82 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę papryki konserwowej pozycja 92 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pieczarki marynowanej pozycja 96 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

 

Odpowiedzi:

Ad 1

W pozycji 46 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 300 ml

Ad 2

W pozycji 55 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 500 ml. Prosimy również o zamianę jednostki miary z „Kg” na „L”

W pozycji 56 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 700 ml. Prosimy również o zamianę jednostki miary z „Kg” na „L”

Ad 3

W pozycji 80 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 250 ml

Ad 4

W pozycji 122 formularza cenowego jednostką miary powinien być „kg”

Ad 5

W pozycji 82 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na ogórki konserwowe o gramaturze 900 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

Ad 6

W pozycji 92 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na paprykę konserwową o gramaturze 800 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

Ad 7

W pozycji 96 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na pieczarki marynowane o gramaturze 800 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

 
 
Odsłony: 1106