Joomla Free Template by FatCow Hosting

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
o uznaniu zasadności treści przekazanej informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności mającej na celu
ponowną ocenę i wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na: Dostawę żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach – zadanie 1:

Artykuły ogólnospożywcze
W dniu 17 grudnia 2015 r. wykonawca ALMAX- DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków poinformował o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ informuję, iż w związku z uznaniem informacji w części za zasadną, unieważniam czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 14 grudnia 2015 r. Jednocześnie przystępuję do powtórzenia czynności mających na celu ponowną ocenę oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Dyrektor ZSP nr 1
Ryszard Mańko

 
 
Odsłony: 1249