Joomla Free Template by FatCow Hosting

Rezultaty Projektu MOBILNOŚĆ

Projekt Mobilność

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

informuję, że realizuje projekt
Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Celem projektu jest :

  • Nabycie przez 32 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Kielcach nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy poprzez udział poprzez udział w praktykach w Wielkiej Brytanii.
  • Wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, szczególnie branżowym.
  • Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.
  • Uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokument Europass Mobilność.

 

Czas realizacji projektu: od 31 grudnia 2015 roku do 30 grudnia 2016 roku.

 

REGULAMIN - Pobierz

Formularz naboru Grupa 1 - pobierz

Formularz naboru Grupa 2 - pobierz

Formularz Zgłoszeniowy - Pobierz

Oświadczenie Rodzica - Pobierz

 

 

 
 
 
 
 

Praktyki Zagraniczne

Galerie zdjęć z wyjazdu do Wielkiej Brytanii naszych uczniów na praktyki

 

Londyn

Liverpool

Stafford

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy projektu: „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej”


Nr umowy dofinansowania: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-01693


Zapytanie ofertowe nr 1/POWER_VET/ 2016 o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy.
W ramach realizowanego projektu „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zorganizowania podróży dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Załącznik 1 - Pobierz

Załącznik 2 - Pobierz

Załącznik 3 - Pobierz

Załącznik 4 - Pobierz