Joomla Free Template by FatCow Hosting

Umowy ze stypendystami podpisane

Szkolny program stypendialny "PER ASPERA AD ASTRA" skierowany jest na pomoc uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wynik w sporcie i nauce.

10 stycznia 2017 roku podpisano umowy ze stypendystami, którzy zostali wyłonieni w drodze konkursu. Najlepsi otrzymali sześciomiesięczne stypendia w wysokości od 200 do 300 zł na miesiąc.

Komisja stypendialna w składzie:

Ks. Rektor Jan Oleszko, Bernard Antos - Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego
w Urzędzie Marszałkowskim, Wojciech Sieradzan - przedstawiciel lokalnego biznesu, Agnieszka Żak, Agnieszka Piotrowska

przyznała stypendia następującym uczniom:

 

Mreńca Dominik

 

Pawlik Sebastian

 

Więckowski Patryk

 

Dyk Wojciech

 

Wojsa Hubert

 

Jakubiec Piotr

 

Stós Mateusz

 

Orzeł Krzysztof

 

Sobczyk Julia

Odsłony: 930