Joomla Free Template by FatCow Hosting

XXV Regionalny Konkurs Wiedzy o Józefie Wybickim

W bieżącym roku 9 marca odbył się XXV Regionalny Konkurs Wiedzy o Józefie Wybickim, Patronie naszej Szkoły.
Udział wzięli  uczniowie ze szkół gimnazjalnych, m.in. z Mniowa, Samsonowa, Sobkowa oraz z Kielc.

W części konkursowej uczniowie szkół gimnazjalnych pisali test sprawdzający znajomość biografii twórcy naszego hymnu i czasów, w których żył.
Obok konkursu staramy się popularyzować wiedzę, dotyczącą ciekawych i istotnych wydarzeń z historii Polski. W tym roku towarzyszyła temu wydarzeniu sesja popularno-naukowa pod hasłem „Na drodze do Niepodległej. Kielczanie
w Legionach Józefa Piłsudskiego”
z udziałem dyrektora Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach dr. Marka Maciągowskiego. Wystąpili także pan Bruno Wojtasik z OMPiO oraz nauczyciel historii X LO pan Sławomir Nowak, przedstawiając krótki rys historyczny „Nasza droga ku wolności. Od Wybickiego do J. Piłsudskiego”.

    Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu i laureatom wręczono wartościowe nagrody a pozostałym uczestnikom konkursu i ich opiekunom drobne upominki.

O T O     Z W Y C I Ę Ż C Y :

Aleksandra Tracz - uczennica  kieleckiej Szkoły Podstawowej Integracyjnej  Nr 11 z oddziałami gimnazjalnymi, nauczyciel prowadzący - pani Dorota Sikora;

Weronika Kruk - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mniowie,  nauczyciel prowadzący - pani Lucyna Traczyńska;

Michał Molenda - uczeń Gimnazjum nr 6 w Kielcach, nauczyciel prowadzący - pan Dariusz Świtalski.

G R A T U L U J E M Y !

Odsłony: 664