Joomla Free Template by FatCow Hosting

Poradnik Internauty

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS WYSZUKIWANIA INFORMACJI W INTERNECIE:

 1. Autorstwo strony
  • Analizuj elementy adresu URL, gdyż adres zawiera istotne informacje pozwalające na ustalenie właściciela serwera, stwierdzenie, z którego kraju wypływa informacja, jaki jest to rodzaj instytucji. Nazwa właściciela pojawia się zwykle w pierwszej części adresu między http:// a pierwszym znakiem/.
  • Jeśli właścicielem strony jest instytucja, której nie znasz, to zbierz informacje na jej temat.
 2. Aktualizacja witryny
  • Sprawdź, kiedy powstała strona i czy jest stale aktualizowana.
 3. Kompletność zasobów
  • Przyjrzyj się ilości danych, czy zaspokajają Twoje potrzeby informacyjne.
  • Porównaj je z informacjami na innych stronach.
  • Oceń, czy informacje tworzą logiczną całość.
  • Zobacz, czy autor stosuje linki do innych stron w przypadku informacji, których nie wyjaśnia od podstaw. Sprawdź, czy podaje bibliografię załącznikową.
 4. Wiarygodność
  • Ustal, jaki jest cel główny serwisu.
  • Poszukaj opinii o witrynie.
  • Zweryfikuj podane informacje.
 5. Obiektywizm treści
  • Zwróć uwagę, czy autor - oceniając pewne fakty - prezentuje różne punkty widzenia.
 6. Wygląd i struktura stron
 7. Edycja i poprawność gramatyczna tekstu
 8. Ewentualne koszty związane z udostępnianiem serwisu

Regulamin

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

PRZED KORZYSTANIEM Z CENTRUM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 1. Centrum służy uczniom i nauczycielom jako źródło informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:
  • wpisać się do rejestru użytkownika
  • sprawdzić stan sprzętu
  • zgłosić bibliotekarzowi usterki i nieprawidłowości
 4. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
 5. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się max. dwie osoby pracujące w ciszy.
 6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (w przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 7. Zewnętrzne nośniki informacji (dyskietki, dyski optyczne, pamięci USB ) mogą być używane wyłącznie za zgodą bibliotekarza po sprawdzeniu programem antywirusowym.
 8. Drukowanie jest możliwe wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu materiału przez nauczyciela bibliotekarza.
 9. Za łamanie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z Centrum na określony czas.

W CENTRUM INFORMACYJNYM OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

 • przebywania w czasie zajęć lekcyjnych
 • instalowania programów
 • kasowania programów zainstalowanych
 • manipulowaniu przy gniazdkach, przewodach, wyłącznikach itp.
 • wykorzystywania oprogramowania lub sprzętu do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym
 • spożywania posiłków i picia napojów