Joomla Free Template by FatCow Hosting

Wyprawka szkolna 2015

Informacja dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach w Kielcach Zasady udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
  1. uczniom (bez względu na klasę do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016):
   • słabowidzącym,
   • niesłyszącym,
   • słabosłyszącym,
   • z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim,
   • z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

-   posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców  ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia,  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców  ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia,  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Pomocy udziela się uczniom:
  1.  uczniom klas I-III liceum wymienionych w pkt. 1a – bez względu na wysokość dochodu członków rodziny – wniosek pobierz
 3. Wartość  pomocy nie może przekroczyć kwoty – 445 zł
 4. Wnioski składa się do dyrektora szkoły w terminie do 11 września 2015 roku.
 5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 1a, do wniosku  należy dołączyć kserokopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa a art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 6. Dyrektor szkoły  zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu: faktury VAT, rachunku wystawionych imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub oświadczenia o zakupie podręczników. 

Podstawa prawna :

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku   w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych – Dz. U z dnia 2 lipca 2015r. poz. 938,
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków   o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych  w 2015 r.

 

INFORMACJE O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO

                                                                                                                      Kielce, 27.08.2015r.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                INFORMACJE O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KIELCACH  UL. JAGIELLOŃSKA 90

nie nadającym się do dalszej eksploatacji, który został przeznaczony do likwidacji.
Składnik ten może być przekazany nieodpłatnie jednostce oświatowej z terenu miasta Kielc.

 

 •  

  Nazwa

  Nr Inwent.

  Ilość

  Cena

  Wartość

  Rok nabycia

   

  Obrabiarka-strugarka DYDA

  1/38/I

  1

  800.00

  złomowa

  Prot. Zdaw.-odb. 2002r.

   

  Wąż hydrauliczny

  112/5/II

  2

  129,70

  złomowa

  Prot.przek. 2003r.

   

  Wąż hydrauliczny

  128/6/II

  2

  167,75

  złomowa

  Zakup 2005r.

   

  Kosiarka spalinowa Honda

  21/1/I

  1

  799,00

  złomowa

  Zakup 2007r.

   

  Taczka

  19/1/II

  1

  46,20

  złomowa

  Prot. Zdaw.-odb. 2002r

   

  Taczka budowlana

  114/5/II

  1

  128,00

  złomowa

  Prot.przek. 2003r

   

  Stolik RTV

  6/16/III

  1

  100,00

  złomowa

  Prot. Zdaw.-odb. 2002r

   

   

   
   
   

  INFORMACJA O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJATKU RUCHOMEGO

  Kielce, 22.06.2015r.

   

  INFORMACJA O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJATKU RUCHOMEGO
  W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KIELCACH
  UL. JAGIELLOŃSKA 90

  nie nadającym się do dalszej eksploatacji, który został przeznaczony do likwidacji.
  Składnik ten może być przekazany nieodpłatnie jednostce oświatowej z terenu miasta Kielc.

   

  1. p.

   

  Nazwa składnika majątku

  Numer inwentarzowy

  Ilość sztuk

  Cena jednostkowa zł

  Wartość ogółem

  Rok nabycia

   

  Siatki bramki

  11/5/V

  2

  72,00

  144,00

  Prot. Z-o 2002r.

   

  Wykres funkcji

  1/26/IV

  1

  197,95

  197,95

  Prot. Z-o 2002r

   

  Układ współrzędnych

  2/26/IV

  1

  197,95

  197,95

  Prot. Z-o 2002r

   

  Segment „Białystok”

  6a/1/III

  ½ kpl.

  25,01

  25,01

  Prot. Z-o 2002r

   

  Bloczek udźwigowy 500W

  57/2/VI

  1

  0,00

  0,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Czajnik bezprzewodowy

  17/21/II

  1

  67,10

  67,10

  Zak. 2004r

   

  Szafa ubraniowa

  26/6/III

  1

  0,00

  0,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Mieszadło BF MR1100

  93/4/VI

  1

  199,00

  199,00

  Zakup 2009r.

   

  Drabinki gimnastyczne

  14/5/V

  2

  0,15

  0,30

  Prot. Z-o 2002r

   

  Liny do podciągania

  22/5/V

  1

  70,00

  70,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Piłeczki do tenisa stołowego

  30/21/V

  10 kpl.

  4,60

  46,00

  Zakup 2007r.

   

  Piłka do koszykówki

  11/20/V

  1

  275,00

  275,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Piłka koszykowa

  16/20/V

  2

  0,00

  0,00

  Prot.nieodp .przek.2003r.

   

  Piłki Joola TT-Schlaegar

  104/9/V

  3

  18,30

  54,90

  Zakup 2008r.

   

  Piłka nożna

  59/22/V

  2

  65,00

  130,00

  Zakup 2010r.

   

  Piłka nożna

  69/23/V

  3

  70,00

  210,00

  Zakup 2013r.

   

  Firanka

  44/2/II

  1

  199,00

  199,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Firanka

  46/2/II

  8

  50,63

  405,04

  Prot. Z-o 2002r

   

  Firanka

  49/2/II

  8

  23,28

  186,24

  Prot. Z-o 2002r

   

  Zasłony

  42/2/II

  1

  20,96

  20,96

  Prot. Z-o 2002r

   

  Lampion choinkowy

  60/2/II

  1

  160,00

  160,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Strugarka + obcinarka do laminatów

  96/4/VI

  1

  121,70

  121,70

  Zakup 2010r.

   

  Telewizor „Telstar”

  1/31/II

  1

  450,00

  450,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Łącznik sieciowy HUB3

  7/20/I

  1

  532,80

  532,80

  Prot. Z-o 2002r

   

  Odtwarzacz „Watson”

  22/31/II

  1

  400,00

  400,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Wiertarko-wkrętark sieciowa SKIL

  112/5/VI

  1

  299,00

  299,00

  Zakup 2012r.

   

  Taśma miernicza

  49/7/V

  1

  24,00

  24,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Rakieta Fusion Power

  136/12/V

  10

  55,00

  550,00

  Zakup 2013r.

   

  Piłka do kosza

  16/20/V

  1

  0,00

  0,00

  Prot.przek.2003

   

  Getry sportowe

  118/11/V

  7 par

  19,00

  133,00

  Um.darow.2011

  Egzotyczni goście na lekcji biologii

  Szkolny Klub 4H pod przewodnictwem Katarzyny Skórskiej zorganizował 9 czerwca b.r. dla uczniów naszej szkoły lekcję pokazową z udziałem egzotycznych gadów. Własną hodowlę zaprezentował p. Michał Adamczyk, który pasjonująco opowiadał młodzieży o środowisku, w jakim żyją jego podopieczni, ich zwyczajach, co lubią jeść i jak często. Mieliśmy okazję zobaczyć różne gatunki jaszczurek, w tym legwana, gekona i agamy, a także największego węża – pytona tygrysiego. Podziwialiśmy również piękne okazy węży, które hoduje uczennica kl. 1B Paulina Ślewa. W pokazie pomagała jej Patrycja Brzezińska. Ta żywa lekcja biologii dostarczyła wszystkim dużo wrażeń i uzupełniła naszą wiedzę na temat niezwykłego świata gadów.

   

  Zapraszamy do obejrzenia galerii

  Ćwiczenia łucznicze

  Na początku czerwca 2015 klasa 2 e miała możliwość sprawdzić się nie tylko jak dotychczas w strzelaniu z karabinka sportowego, ale również w łucznictwie. Było to możliwe dzięki współpracy Dyrekcji Szkoły z Klubem Sportowym „Stella”. Tam właśnie odbyły się ćwiczenia łucznicze, zakończone Turniejem o Puchar Prezesa Klubu. Współzawodnictwo wygrała Marta Bal. A oto kilka migawek z tej sympatycznej wyprawy.

   
   

  Protokół z przebiegu egzaminu sprawnościowego

  Protokół z przebiegu egzaminu sprawnościowego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej X Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzony w ZSP nr 1 w Kielcach w dniu 02 czerwca 2015 r.

  1. Komisja w składzie:

  Przewodniczący:                  Ryszard Mańko       - dyrektor szkoły

  Wiceprzewodniczący:          Paulina Rutka         - nauczyciel w-f

  Członek:                               Stanisław Stępień     - nauczyciel w-f

  Stwierdza, się iż w wyniku przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do liceum, do klasy sportowej o profilu piłka ręczna, poszczególni kandydaci otrzymali następujące wartości punktowe i oceny:

  Piłka ręczna

  l.p.

  Imię i nazwisko

  Test ogólny

  Obowiązkowy test specjalistyczny

  Razem suma punktów

  Zaliczono/

  Nie zaliczono

   1

  Sobczyk Agata

  99

  88

  187

  Zaliczono

   2

  Jasion Patryk

  172

  90

  262

  Zaliczono

   3

  Czyż Maciej

  109

  70

  179

  Zaliczono

   4

  Filipowicz Maciej

  199

  30

  231

  Zaliczono

   5

  Pawlik Sebastian

  187

  90

  277

  Zaliczono

   6

  Wacek Patryk

  238

  90

  328

  Zaliczono

   7

  Zawarczyński Jakub

  177

  70

  247

  Zaliczono

   8

  Złomek Rafał

  196

  68

  264

  Zaliczono

   9

  Pocheć Albert

  137

  48

  185

  Zaliczono

   10

  Rębiś Alan

  213

  70

  283

  Zaliczono

   11

  Węgrzyn Marcin

  180

  50

  230

  Zaliczono

   

  1. Test sprawnościowy odbył się zgodnie z warunkami zawartymi

  w SZKOLNYM REGULAMINIE REKRUTACJI

  do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach.

   

  1. Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest uzyskanie min.

  wartości punktowej:

  1. dla dziewcząt – 150 pkt
  2. dla chłopców – 175pkt, dla bramkarzy zmniejszony do 160 pkt.

   

  Finał konkursu "Kielecki Klaps"

  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 podsumowano III edycję konkursu filmowego "Kielecki Klaps", skierowanego do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim rozwijanie kreatywności młodych, utalentowanych twórców oraz doskonalenie umiejętności w zakresie nagrywania i montażu. Do młodych twórców powędrowało wiele nagród i wyróżnień. Jury szczególnie wyróżniło 3 prace: I miejsce zdobyła Zuzanna Ozga za film "Świętokrzyskie Diabliki", II miejsce Bartłomiej Grabalski za film "Bokserka", a miejsce III - Aleksandra Święcka za film "Nie żartuj". Najważniejsze wyróżnienie - "Grand Prix Kielecki Klaps 2015" trafiło do rąk Karola Brandeburga oraz Salomona Zaczka za obraz "Kiedy wrócicie". Kieleckie KLAPSY to także dwudniowe warsztaty prowadzone pod okiem wybitnych specjalistów. W tym roku gościem specjalnym była Agnieszka Kopacz, pochodząca z Kielc dziennikarka sportowa. Konkurs filmowy Kielecki KLAPS 2015 był jednym z elementów Przeglądu Filmów Edukacyjnych "Człowiek w poszukiwaniu wartości", organizowanego przez Ośrodek Kultury "Ziemowit", filię Domu Kultury "Zameczek".

  Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo

   

  źródło: ITV Kielce, Urząd Miasta Kielce

   
   

  INFORMACJE O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJATKU RUCHOMEGO

  Kielce, 28.04.2014r.                                                                                                                    

  UL. JAGIELLOŃSKA 90     

   

  INFORMACJE O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJATKU RUCHOMEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KIELCACH 

  nie nadającym się do dalszej eksploatacji, który został przeznaczony do likwidacji.
  Składnik ten może być przekazany nieodpłatnie jednostce oświatowej z terenu miasta Kielc.

   

 •  

  Nazwa

  Nr Inwent.

  Ilość

  Cena

  Wartość

  Rok nabycia

   

 •  

  Termos

  51/2/II

  2

  28,50

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Zegar

  7/1/III

  1

  18,30

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Krzesło obrotowe ,,Metro”

  9/32/III

  2

  139,00

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Krzesło uczniowskie KN-6 „Węglowiec”

   

  4/36/III

   

  6

   

  46,99

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Krzesła ucz. różne

  6/36/III

  15

  0,10

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Szafka pod RTV

  3/16/III

  1

  85,00

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Tkanina na stół

  59/2/II

  27,9mb

  31,26

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Telefon komórkowy

  20/25/II

  1

  39,00

  złomowa

   

   

   

  Mikroskop szkolny

  28/18/IV

  1    

  44,00

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Oko wołu

  64/19/IV

  1

  3,20

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Krzesło obrotowe

  4/32/III

   

  1

   

  0,00

   

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Krzesło obrotowe „

  6/32/III

   

  1

   

  123,53

   

  złomowa

  2002

   

   

  Krzesło obrotowe FB

  8/32/III

  1

  176,90

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

 •  

  Myjka ciśnieniowa

  22/18/II

  1

  274,50

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Odtwarzacz ORION

  3a/31/II

  1

  219,00

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Ekran na statywie

  17/5/IV

  1

  467,26

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Ekran na statywie

  18/5/IV

   

  1

  324,89

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Czajnik bezprzewodowy

  4/21/II

  1

  80,50

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Stojak na mapy

  25/5/IV

  1

  213,50

  złomowa

  2003

   

   

  Ekran na trójnogu

  3/31/IV

   

  1    

  204,96

  złomowa

  2009

   

   

  Piłka ręczna

  47/21/V

   

  10

  65,00

  złomowa

  Prot. Przekazania 2009

   

   

  Piłka siatkowa

  57/22/V

   

  4

  374,00

  złomowa

  2010

   

   

  Piłka gimnastyczna

  64/23/V

   

  1

   

  25,00

   

  złomowa

  2011

   

   

  Piłka gimnastyczna

   

  64/23/V

   

   

  1

   

   

  25,00

   

  złomowa

  2011

   

   

  Piłka halowa

  67/23/V

  1

  99,02

  złomowa

  2012

   

   

  Piłka nożna halowa

  68/23/V

   

  2    

  80,01

  złomowa

  2012

   

   

  Piłka nożna

  69/23/V

   

  3

  70,00

  złomowa

  2013

   

   

  Segment „Białystok”

  6d/1/III

   

  50,11

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Mikrometr MMze 25-50

   

  26/12/IV

   

  3  

  48,57

  złomowa

  Prot. Przekazania 2003

   

   

  Mikrometr MMwd 30-55

   

  27/12/IV

   

   

  1

   

   

  36,40    

   

  złomowa

  Prot. Przekazania 2003

   

   

  Mikroskop „Studar”

  58/19/IV

  1

  360,00

  złomowa

  Prot. Zd. Odb.2002

   

   

  Opornica korbowa

   

  14/9/IV

   

  1    

  0,04  

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Zasilacz prądu stałego

   

  16/9/IV

   

  1

  0,19

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Zasilacz anod.anion

  18/9/IV

  1

  0,21

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Zasilacz bez miernika

  19/9/IV

   

  3    

  0,60

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Mapa Rzeczpospolita 1918-39

   

  11/1/IV

   

  1

   

  82,90    

        

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Mapa Polska II woj. świat.

  16/1/IV

  1

  80,00

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  MapaWczesno-średniowieczna

  22/5/IV

   

  1

  258,94

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  MapaGrecja starożyt.

  8/1/IV

   

  1

   

  64,40

   

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Mapa fizyczna świata

  12/1/IV      

  1

  78,00    

  złomowa

  Prot. Zdawczo-odbiorczy 2002

   

   

  Mysz Tech Nawig.

  22/35/II

   

  5

  18,03

  złomowa

  2007

   

   

  Siatka ochronna

  12/43/I

  1

  1074,1

  złomowa

  2008

   

   

   

  Piłka gimnastyczna

  72/23/V

  1

  34,00

  złomowa

  2013

   

   

  Telewizor „Sanyo”

  1/5/I

  1

  650,00

  złomowa

  Protokół przekazania 2003

   

   

  Kasety wideo

   

  72

   

  złomowa

   

   

                   

   

   

  Prezydent Kielc Wojciech Lubawski był egzaminowany przez… uczniów szkół średnich

  Blisko dwie godziny przepytywali prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego uczniowie kieleckich szkół średnich. Było to już dziewiąte spotkanie prezydenta z kieleckimi licealistami i uczniami technikum.

   

   

  źródło: EchoDnia.eu