Joomla Free Template by FatCow Hosting

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

30 września 2015 roku uczniowie przygotowali uroczysty apel z okazji Dnia Patrona naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli Joanny Smurzyńskiej, Anny Rączki, Jadwigi Chmielewskiej i Agnieszki Piotrowskiej.

Młodzi artyści (Andżelika Wojda i Wiktor Ostrowski z kl. 2E oraz Dominika Zychalska z 1 kl Technikum) przybliżyli postać Józefa Wybickiego – wielkiego patrioty, twórcy hymnu narodowego, odkrywając najciekawsze karty z historii jego życia. W postać autora Mazurka Dąbrowskiego wcielił się Paweł Wolak, a jego żonę Esterę zagrała Małgosia Bęben ( oboje z kl. 2D). Program wzbogaciła oprawa muzyczna oraz prezentacja multimedialna opracowana przez uczniów kl.3E Patryka Stępnia i Jakuba Majewskiego. Podczas przedstawienia wykorzystano fragmenty filmu Marka Maldisa pt. Mazurek Dąbrowskiego.

 

Mistrzostwa Kielc w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych

30 września 2015 r. odbyły się Mistrzostwa Kielc w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych. Dziewczęta zajęły V miejsce, chłopcy XI miejsce.

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

BIEG NA 100M

BIEG NA 100M

1. Widurska Martyna
2. Sala Wiktoria
3. Zygan Joanna

1. Wojtal Krystian    
2. Stępień Adrian  
3. Cieślik Tobiasz

BIEG NA 400M

BIEG NA 400M

1. Witkowska Dominika
2. Lajs Katarzyna
3. Salwa Wiktoria

1. Dziób Piotr            

SKOK W DAL

SKOK W DAL

1. Wasik Angelika
2. Kaluska Olga
3. Salwa Oliwia

1. Ziemnicki Jacek      
2. Gontarewicz Jakub
3. Stós Mateusz

PCHNIĘCIE KULĄ

PCHNIĘCIE KULĄ

1. Trzebińska Paulina
2. Król Anna
3. Sobczyk Agata

1. Romać Adrian       
2. Dzięgiel Marek
3. Kroć Michał 

BIEG NA 800M

BIEG NA 1500M

1. Dziewięcka Iga
2. Antoniak Kamila
3. Szkuta Gabriela

1. Klimczak Krzysztof  
2. Stefański Kamil 
3. Ksel Bartosz

SZTAFETA 4X100M

SZTAFETA 4X100M

1. Zygan Joanna
2. Wasik Angelika
3. Widurska Martyna
4. Sala Wiktoria

1. Stępień Adrian    
2. Dziób Piotr 
3. Stós Mateusz
4. Wojtal Krystian

                                                                                                         Opieka:

 

Monika Trela-Cudak
Artur Wierzba

UDANY DEBIUT PIERWSZOKLASISTÓW

4 września 2015 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach odbyło się seminarium literackie poświęcone powieści   Lalka Bolesława Prusa. Impreza odbyła się w związku z ogólnopolską akcją Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice klasy pierwszej technikum Dominika Zychalska, Wiktoria Kasprzycka i Natalia Niewadził. Dziewczęta przygotowały fragmenty z Lalki oraz pytania dotyczące utworu.
To już czwarta edycja tej akcji, która popularyzuje czytelnictwo oraz zwraca uwagę na potrzebę dbałości o polszczyznę.

Mistrzostwa Kielc w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt 2015

Dnia 22 września 2015 r. odbyły się Mistrzostwa Kielc w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt. Nasze uczennice zajęły VIII miejsce.

 1. Szkuta Gabriela
 2. Trzebińska Paulina
 3. Bębacz Karolina
 4. Witkowska Dominika
 5. Widurska Martyna
 6. Wasik Angelika
 7. Hajduk Wiktoria
 8. Giser Paulina
 9. Bal Marta
 10. Antoniak Kamila

Najlepszy wynik uzyskały: Szkuta Gabriela - 3.18 i Witkowska Dominika - 3.19.

 

                                                                                   Opieka: Monika Trela-Cudak

Wyprawka szkolna 2015

Informacja dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach w Kielcach Zasady udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
  1. uczniom (bez względu na klasę do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016):
   • słabowidzącym,
   • niesłyszącym,
   • słabosłyszącym,
   • z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim,
   • z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

-   posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców  ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia,  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców  ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia,  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Pomocy udziela się uczniom:
  1.  uczniom klas I-III liceum wymienionych w pkt. 1a – bez względu na wysokość dochodu członków rodziny – wniosek pobierz
 3. Wartość  pomocy nie może przekroczyć kwoty – 445 zł
 4. Wnioski składa się do dyrektora szkoły w terminie do 11 września 2015 roku.
 5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 1a, do wniosku  należy dołączyć kserokopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa a art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 6. Dyrektor szkoły  zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu: faktury VAT, rachunku wystawionych imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub oświadczenia o zakupie podręczników. 

Podstawa prawna :

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku   w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych – Dz. U z dnia 2 lipca 2015r. poz. 938,
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków   o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych  w 2015 r.

 

INFORMACJE O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO

                                                                                                                      Kielce, 27.08.2015r.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                INFORMACJE O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KIELCACH  UL. JAGIELLOŃSKA 90

nie nadającym się do dalszej eksploatacji, który został przeznaczony do likwidacji.
Składnik ten może być przekazany nieodpłatnie jednostce oświatowej z terenu miasta Kielc.

 

 •  

  Nazwa

  Nr Inwent.

  Ilość

  Cena

  Wartość

  Rok nabycia

   

  Obrabiarka-strugarka DYDA

  1/38/I

  1

  800.00

  złomowa

  Prot. Zdaw.-odb. 2002r.

   

  Wąż hydrauliczny

  112/5/II

  2

  129,70

  złomowa

  Prot.przek. 2003r.

   

  Wąż hydrauliczny

  128/6/II

  2

  167,75

  złomowa

  Zakup 2005r.

   

  Kosiarka spalinowa Honda

  21/1/I

  1

  799,00

  złomowa

  Zakup 2007r.

   

  Taczka

  19/1/II

  1

  46,20

  złomowa

  Prot. Zdaw.-odb. 2002r

   

  Taczka budowlana

  114/5/II

  1

  128,00

  złomowa

  Prot.przek. 2003r

   

  Stolik RTV

  6/16/III

  1

  100,00

  złomowa

  Prot. Zdaw.-odb. 2002r

   

   

   
   
   

  INFORMACJA O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJATKU RUCHOMEGO

  Kielce, 22.06.2015r.

   

  INFORMACJA O ZUŻYTYM I ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJATKU RUCHOMEGO
  W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KIELCACH
  UL. JAGIELLOŃSKA 90

  nie nadającym się do dalszej eksploatacji, który został przeznaczony do likwidacji.
  Składnik ten może być przekazany nieodpłatnie jednostce oświatowej z terenu miasta Kielc.

   

  1. p.

   

  Nazwa składnika majątku

  Numer inwentarzowy

  Ilość sztuk

  Cena jednostkowa zł

  Wartość ogółem

  Rok nabycia

   

  Siatki bramki

  11/5/V

  2

  72,00

  144,00

  Prot. Z-o 2002r.

   

  Wykres funkcji

  1/26/IV

  1

  197,95

  197,95

  Prot. Z-o 2002r

   

  Układ współrzędnych

  2/26/IV

  1

  197,95

  197,95

  Prot. Z-o 2002r

   

  Segment „Białystok”

  6a/1/III

  ½ kpl.

  25,01

  25,01

  Prot. Z-o 2002r

   

  Bloczek udźwigowy 500W

  57/2/VI

  1

  0,00

  0,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Czajnik bezprzewodowy

  17/21/II

  1

  67,10

  67,10

  Zak. 2004r

   

  Szafa ubraniowa

  26/6/III

  1

  0,00

  0,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Mieszadło BF MR1100

  93/4/VI

  1

  199,00

  199,00

  Zakup 2009r.

   

  Drabinki gimnastyczne

  14/5/V

  2

  0,15

  0,30

  Prot. Z-o 2002r

   

  Liny do podciągania

  22/5/V

  1

  70,00

  70,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Piłeczki do tenisa stołowego

  30/21/V

  10 kpl.

  4,60

  46,00

  Zakup 2007r.

   

  Piłka do koszykówki

  11/20/V

  1

  275,00

  275,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Piłka koszykowa

  16/20/V

  2

  0,00

  0,00

  Prot.nieodp .przek.2003r.

   

  Piłki Joola TT-Schlaegar

  104/9/V

  3

  18,30

  54,90

  Zakup 2008r.

   

  Piłka nożna

  59/22/V

  2

  65,00

  130,00

  Zakup 2010r.

   

  Piłka nożna

  69/23/V

  3

  70,00

  210,00

  Zakup 2013r.

   

  Firanka

  44/2/II

  1

  199,00

  199,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Firanka

  46/2/II

  8

  50,63

  405,04

  Prot. Z-o 2002r

   

  Firanka

  49/2/II

  8

  23,28

  186,24

  Prot. Z-o 2002r

   

  Zasłony

  42/2/II

  1

  20,96

  20,96

  Prot. Z-o 2002r

   

  Lampion choinkowy

  60/2/II

  1

  160,00

  160,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Strugarka + obcinarka do laminatów

  96/4/VI

  1

  121,70

  121,70

  Zakup 2010r.

   

  Telewizor „Telstar”

  1/31/II

  1

  450,00

  450,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Łącznik sieciowy HUB3

  7/20/I

  1

  532,80

  532,80

  Prot. Z-o 2002r

   

  Odtwarzacz „Watson”

  22/31/II

  1

  400,00

  400,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Wiertarko-wkrętark sieciowa SKIL

  112/5/VI

  1

  299,00

  299,00

  Zakup 2012r.

   

  Taśma miernicza

  49/7/V

  1

  24,00

  24,00

  Prot. Z-o 2002r

   

  Rakieta Fusion Power

  136/12/V

  10

  55,00

  550,00

  Zakup 2013r.

   

  Piłka do kosza

  16/20/V

  1

  0,00

  0,00

  Prot.przek.2003

   

  Getry sportowe

  118/11/V

  7 par

  19,00

  133,00

  Um.darow.2011

  Egzotyczni goście na lekcji biologii

  Szkolny Klub 4H pod przewodnictwem Katarzyny Skórskiej zorganizował 9 czerwca b.r. dla uczniów naszej szkoły lekcję pokazową z udziałem egzotycznych gadów. Własną hodowlę zaprezentował p. Michał Adamczyk, który pasjonująco opowiadał młodzieży o środowisku, w jakim żyją jego podopieczni, ich zwyczajach, co lubią jeść i jak często. Mieliśmy okazję zobaczyć różne gatunki jaszczurek, w tym legwana, gekona i agamy, a także największego węża – pytona tygrysiego. Podziwialiśmy również piękne okazy węży, które hoduje uczennica kl. 1B Paulina Ślewa. W pokazie pomagała jej Patrycja Brzezińska. Ta żywa lekcja biologii dostarczyła wszystkim dużo wrażeń i uzupełniła naszą wiedzę na temat niezwykłego świata gadów.

   

  Zapraszamy do obejrzenia galerii