Protokół przebiegu testu sprawnościowego 26 kwietnia 2018

Stwierdza, się iż w wyniku przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do liceum, do oddziału mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna, poszczególni kandydaci otrzymali oceny:

L.p. Imię i nazwisko Zaliczono/Nie zaliczono
1 Oskar Olszewski Zaliczono
2 Sergiusz Lisak Zaliczono
3 Maksymilian Kowalski Zaliczono
4 Wiktor Herod Zaliczono
5 Dawid Snopek Zaliczono
6 Cristian Fabozzi Zaliczono
7 Adrian Grabowski Zaliczono
8 Mateusz Brzoza Zaliczono

Test sprawnościowy odbył się zgodnie z warunkami zawartymi w SZKOLNYM REGULAMINIE REKRUTACJI do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest uzyskanie min. 225 pkt

 

 

Odsłony: 792