Joomla Free Template by FatCow Hosting

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu

 tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej .

 

Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

Prosimy o obecność na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

PRZYBORY:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym

tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Ponadto na egzamin pisemny z matematyki ZDAJĄCY MA OBOWIĄZEK zabrać: linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2019 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2019 r.

 

 

Odsłony: 32