Joomla Free Template by FatCow Hosting

Komunikat nr 2/ 2019 w sprawie akcji strajkowej

Komunikat nr  2/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

z  dnia 8 kwietnia 2019 r.  z godz. 10.00

w sprawie organizacji nauki i pracy podczas strajku nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

Dotyczy :

 1. uczniów X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Wybickiego w Kielcach;
 2. uczniów Technikum nr 11 w Kielcach;
 3. uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Kielcach;
 4. wychowanków internatu ZSP nr 1 w Kielcach.

 

 1. Informuję, że zajęcia dydaktyczne od 8 kwietnia 2019 r., z powodu strajku nauczycieli, nie będą się odbywać. O wznowieniu procesu dydaktycznego Uczniowie i Rodzice zostaną poinformowani w formie Komunikatu Dyrektora poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową placówki.
 2. Uczniowie w czasie strajku nauczycieli mają zapewnione zajęcia o charakterze wychowawczo-opiekuńczym w świetlicy szkolnej, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00, począwszy od 8 kwietnia 2019 r.
 3. Internat ZSP nr 1 w Kielcach - podczas strajku - zapewnia swoim wychowankom:
 1. wyżywienie na ogólnie przyjętych zasadach, od śniadania w poniedziałek do obiadu w piątek;
 2. wyłącznie podstawową opiekę z uwagi na ograniczoną liczbę wychowawców, bez uwzględnienia zajęć o charakterze wychowawczo-dydaktycznym.

Każda zmiana  w odniesieniu do niniejszej informacji będzie zamieszczana w formie Komunikatu Dyrektora:

 1. na stronie głównej szkoły: zsp1-kielce.pl  (dotyczy wszystkich zainteresowanych);
 2. poprzez dziennik elektroniczny szkoły (dotyczy wyłącznie uczniów ZSP nr 1).

Informacje dodatkowe można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu sekretariatu szkoły: 41 36 76 183
w godzinach 7.30-15.30.

 

Ryszard Mańko

Dyrektor ZSP nr 1 w Kielcach

 

Odsłony: 205