Joomla Free Template by FatCow Hosting

Komunikat w sprawie akcji strajkowej

Komunikat nr  1/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

z  dnia 5 kwietnia 2019 r.  z godz. 9.00

w sprawie planowanej akcji strajkowej nauczycieli

 

Dotyczy :

  1. uczniów X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Wybickiego w Kielcach;
  2. uczniów Technikum nr 11 w Kielcach;
  3. uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Kielcach;
  4. wychowanków internatu ZSP nr 1 w Kielcach.

 

W związku z planowaną  od 8 kwietnia 2019 r. akcją strajkową organizowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dyrektor placówki zwraca się z apelem do Rodziców niepełnoletnich uczniów o rozważenie możliwości sprawowania opieki nad młodzieżą w terminie od wyżej wymienionej daty aż do odwołania. Podobny apel  dyrekcja  kieruje do młodzieży pełnoletniej.

Powyższe wynika:

  1. z braku jednoznacznej informacji nt. skali  udziału ilościowego nauczycieli w planowanym strajku . Informację taką dyrektor szkoły uzyska od Komitetu Strajkowego nie wcześniej niż w dniu 8 kwietnia 2019 r.
  2. z braku możliwości zapewnienia – w przypadku strajku – prowadzenia zajęć dydaktycznych wg obowiązującego planu lekcji.

Jednocześnie dyrektor szkoły zapewnia, że w szkole zostaną zorganizowane zajęcia o charakterze opiekuńczym w maksymalnym wymiarze czasowym w godzinach 7.30-15.30, a nadzór nad młodzieżą sprawować będzie kadra kierownicza szkoły i nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku.

Brak nadzoru szczególnie może dotknąć wychowanków internatu, gdyż zapewnienie całodobowej opieki wychowawczej może się okazać niewykonalne. 

Informacje uzyskane od Komitetu Strajkowego w dniu 8 kwietnia 2019 r. mogą mieć wpływ na inną formę organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych w następnych dniach.

Dyrekcja szkoły wyraża nadzieję, że utrudnienia w procesie dydaktycznym – z przyczyn obiektywnych zewnętrznych - będą mieć charakter przejściowy. Jednocześnie apelujemy do Rodziców o zrozumienie zaistniałej sytuacji, której naprawa w konsekwencji powinna doprowadzić wyłącznie do wzmocnienia polskiej oświaty.

Każda zmiana  w odniesieniu do niniejszej informacji będzie zamieszczana w formie Komunikatu Dyrektora:

  1. na stronie głównej szkoły: zsp1-kielce.pl  (dotyczy wszystkich zainteresowanych);
  2. poprzez dziennik elektroniczny szkoły (dotyczy wyłącznie uczniów ZSP nr 1).

Informacje można uzyskać też dzwoniąc pod nr telefonu sekretariatu szkoły: 41 36 76 183 w godzinach 7.30-15.30.

 

Ryszard Mańko

Dyrektor ZSP nr 1 w Kielcach

 

 

 

Odsłony: 255